Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Łd 934/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-25

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w S. w przedmiocie zezwolenia na wycięcie drzew

II SA/Gd 471/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II OZ 59/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję SKO we ...

II SA/Go 911/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia dopuszczalnego poziomu hałasu na skutek skargi kasacyjnej R.G.

II SA/Gd 447/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-02-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej

II SA/Wr 745/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-06-08

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na przetwarzanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami

VIII SA/Wa 965/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

VIII SA/Wa 965/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II SA/Gd 324/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-02-17

Sprawa ze skargi A sp. z o.o. z siedzibą w K. na decyzje SKO w przedmiocie odroczenia terminu płatności opłaty podwyższonej za korzystanie ze środowiska

II SA/Rz 1017/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-01-08

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO [...] w przedmiocie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
1   Następne >   3