Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

IV SA/Gl 286/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-09-29

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie szkół i placówek oświatowo