Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Gd 114/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-03-12

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie warunków zabudowy

II SA/Gd 602/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-06-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie warunków zabudowy

II SA/Gd 92/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-12-08

skarg T. S. i T. K. oraz M. P. i J. P. na decyzję SKO w przedmiocie nieważności decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego