Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

IV SA/Wa 2236/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-01

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy

II SA/Łd 714/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-02-19

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej warunki zabudowy

II SA/Łd 1319/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-05-06

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w P. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji

IV SA/Wa 2236/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-13

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy

II SA/Po 68/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

VIII SA/Wa 400/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej

II SA/Po 1377/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie warunków zabudowy

II SA/Rz 1444/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-01-05

Skarga kasacyjna na decyzję SKO [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Rz 1303/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-01-20

skarga kasacyjnych D. S. i K. S. od postanowienia w sprawie z ich ze skarg na postanowienie SKO [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia

II SA/Kr 279/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-06-30

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy
1   Następne >   3