Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Rz 823/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2019-01-03

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

II OSK 2027/19 - Postanowienie NSA z 2019-09-04

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie przystąpienia do uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu [...] w gminie [...] dla działek nr [...] i [...]obręb [...]