Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

IV SA/Wa 2413/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-31

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w C. w przedmiocie odmowy przeniesienia nieodpłatnie prawa własności działki gruntu

IV SA/Po 504/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie czasowego odebrania zwierząt

II SA/Rz 958/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-02-05

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie scalenia gruntów

II SA/Bd 725/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-01-15

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w T. w przedmiocie umorzenia opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji