Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Bk 1042/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-03-26

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy przyznania prawa własności nieruchomości

VIII SA/Wa 549/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie odmowy zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie składowiska odpadów azbestowych

II SA/Bk 1042/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-05-05

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy przyznania prawa własności nieruchomości

II SA/Lu 581/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-11-18

skarg R. M. i K. M. oraz H. S. i C. S. na decyzję SKO w przedmiocie scalenia gruntów