Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I SAB/Wa 131/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu O. w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustalenie odszkodowania za grunt zajęty pod drogę publiczną

II SAB/Ke 24/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-01-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty w przedmiocie potwierdzenia odpowiednim aktem prawnym zakupu na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonej w S.

II SA/Bd 836/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-10-03

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi Z. G. na operat szacunkowy sporządzony w dniu [...] maja 2011r. przez rzeczoznawcę majątkowego na zlecenie Starosty [...] w przedmiocie określenia wartości rynkowej prawa własności części nieruchomości dla potrzeb ustalenia odszkodowania w związku z przejęciem tego prawa przez Gminę [...]

I OSK 1989/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-16

Skarga kasacyjna na bezczynność Starosty B. w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

I OZ 693/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi A.S. i J.S. na przewlekłość postępowania Starosty Łódzkiego Wschodniego w przedmiocie wypłaty odszkodowania

II SAB/Wr 7/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-08-16

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi B.W., E.M., W.L., M.B., I.L.-P. na przewlekłość postępowania administracyjnego Starosty Powiatu W. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości

II SA/Kr 1164/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-12-02

Sprawa ze skargi na postanowienie w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania

I OZ 1289/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-17

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi B. W., E. M., W. L., M. B., I. L.-P. na przewlekłość postępowania administracyjnego Starosty Powiatu Wrocławskiego w przedmiocie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości

II SAB/Bk 26/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-01-24

Skarga kasacyjna na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę Powiatu B. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SAB/Bk 25/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-03-21

Skarga kasacyjna na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę Powiatu B. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości