Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Łd 333/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-07-09

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I SA/Wa 123/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę

II SA/Bk 463/06 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-09-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty pod drogę gminną

II SAB/Kr 8/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-07-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...]

I OZ 851/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę

I OZ 872/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-27

skargę kasacyjną od wyroku tego Sądu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podlaskiego , nr [...] w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty pod drogę gminną

I OZ 471/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody M. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

II SA/Łd 362/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-10-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Rz 888/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-08-19

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

II SA/Kr 910/03 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości
1   Następne >   2