Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Bk 83/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-05-26

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zgody na zajęcie nieruchomości

I OSK 1287/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wywłaszczenia nieruchomości

II SA/Łd 1126/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-24

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia podziału działki i odmowy zwrotu nieruchomości

II SA/Ol 293/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania za zajęcie nieruchomości i powstałe szkody na skutek skargi kasacyjnej F. W. od wyroku , sygn. akt II SA/Ol 293/14, uchylającego zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję organu I instancji

II SA/Gd 578/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-06-08

Sprawa ze skargi F. O. o wznowienia postępowania sądowego w sprawie zakończonej wyrokiem WSA w Gdańsku w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Sz 810/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-06-16

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Z. w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

IV SAB/Wa 6/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie decyzji

II SA/Ol 239/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-06-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie odpłatnego wywłaszczenia części nieruchomości

II SA/Rz 1361/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-09-07

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

IV SA/Wa 137/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość
1   Następne >   3