Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Gd 578/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-06-08

Sprawa ze skargi F. O. o wznowienia postępowania sądowego w sprawie zakończonej wyrokiem WSA w Gdańsku w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Sz 810/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-06-16

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Z. w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

II SA/Ol 239/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-06-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie odpłatnego wywłaszczenia części nieruchomości