Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Rz 765/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2019-02-05

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Łd 182/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2019-02-21

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę

II SA/Łd 391/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2019-05-14

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Kr 956/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-05-27

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody w przedmiocie zwrotu nieruchomości

II SA/Bd 917/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2019-09-26

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Op 542/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-12-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie zezwolenia na wejście na teren nieruchomości i dokonanie przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej na skutek skargi kasacyjnej wniesionej przez skarżącego

II SA/Op 24/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-12-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości na skutek skargi kasacyjnej wniesionej przez skarżącego

II SA/Sz 331/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-12-05

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą na własność Skarbu Państwa

IV SA/Wa 2387/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-04-04

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] z [...] lipca 2017 r. nr [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości