Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

III SA/Kr 913/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-16

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi M. F. na akt Prezydenta Miasta Nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia pomocy mieszkaniowej

III SA/Kr 827/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-10-06

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi K. J. na niewykonanie przez Komendanta Powiatowego Policji wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 1032/08