Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

IV SA/Gl 383/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego w kwestii skargi kasacyjnej skarżącego od wyroku

II SA/Sz 345/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-05-19

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w S. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Bk 1130/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-04-28

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku energetycznego

IV SAB/Wr 319/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-07

Skarga kasacyjna na bezczynność SKO w W. w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego,

II SA/Bk 1131/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-04-28

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w B. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego

IV SA/Gl 586/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego w kwestii skargi kasacyjnej skarżącego od wyroku

IV SA/Gl 51/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Bk 1043/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-02-24

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w B. w przedmiocie dodatku energetycznego

IV SAB/Wr 318/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-07

Skarga kasacyjna na bezczynność SKO w W. w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego,

IV SAB/Wr 317/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-07-02

Skarga kasacyjna na bezczynność SKO w W. w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego
1   Następne >   2