Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Bd 1171/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2019-02-20

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi M. O. na zarządzenie zastępcze Wojewody , nr [...] w przedmiocie nadania nazwy ulicy