Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SAB/Wa 197/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-24

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku

II OZ 905/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie rozpoznania wniosku