Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

IV SAB/Po 74/19 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-05-14

Sprawa ze skargi M. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

II OZ 810/19 - Postanowienie NSA z 2019-09-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy