Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I SA/Wa 2040/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-02

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 2040/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-02

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Po 1363/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-02-10

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie zawrotu podania w sprawie nabycia na własność nieruchomości rolnej

II SA/Lu 374/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przejęcia na własność Skarbu Państwa gospodarstwa rolnego