Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 570/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-11-28

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w C. w przedmiocie udzielenia pomocy społecznej

IV SA/Wr 810/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie uchylenia decyzji uchylającej od dnia [...] sierpnia 2012 r. 'za zgodą Strony decyzję własną [....] w sprawie usług opiekuńczych' i umorzenie postępowania pierwszej instancji

IV SA/Gl 556/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-11-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Gl 877/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego i okresowego

II SA/Po 485/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-01-21

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Gd 1/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-07-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

IV SA/Gl 303/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-12-02

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Łd 985/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-11-19

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w P. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

III SAB/Gd 23/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-05-31

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

III SAB/Gd 47/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-01-11

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie zasiłku okresowego
1   Następne >   +2   +5   8