Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OZ 352/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Toruniu nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 397/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku celowego

I SA/Wa 1430/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-16

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku celowego

III SAB/Kr 3/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-05-19

Sprawa ze skargi Z. Ś. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze

I SA/Wa 395/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-07

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Ke 1028/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalistycznych usług opiekuńczych

I SA/Wa 2860/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie : odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego

III SA/Kr 1640/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-27

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w przedmiocie przekazania odwołania Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu rozpatrzenia według właściwości

I OZ 573/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-03

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Siedlcach , nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej

I SA/Wa 2857/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku dla opiekuna
1   Następne >   +2   +5   9