Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SAB/Gl 12/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-08-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu w Ż. w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu opieki społecznej

I SA/Wa 914/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-15

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M.D. na pismo Starosty [...] nr [...]

IV SA/Gl 915/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-07-24

Sprawa ze skargi na decyzję Starosty [...] w przedmiocie odmowy odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w kwestii skargi kasacyjnej skarżących