Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

II SA/Wa 1619/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-22

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie utraty statusu osoby poszukującej pracy

III SA/Łd 983/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-02-25

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania dotyczącego odmowy przyznania dodatku aktywizacyjnego

III SA/Gd 599/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-06-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia zadłużenia z tytułu refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla bezrobotnych

IV SA/Gl 603/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego

II SA/Bd 75/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-05-25

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Rz 5/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-03-04

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem WSA w Rzeszowie sygn. II SA/Rz 328/12 -

II SA/Wa 2397/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie świadczenia przedemerytalnego

III SA/Łd 289/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-08-05

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

III SA/Łd 228/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-10-09

Skargi kasacyjne w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] roku nr[...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do stypendium z tytułu odbywania stażu

IV SA/Po 1165/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej