Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

II SAB/Ke 24/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-09-03

Skarga kasacyjna na bezczynność Starosty S. w przedmiocie przyznania bezrobotnemu środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej

IV SAB/Po 44/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-09-15

Skarga kasacyjna na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej

II SAB/Bd 45/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-12-01

Skarga kasacyjna na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie przekazania podania do organu właściwego

IV SA/Gl 845/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-04-10

Sprawa ze skargi B.W. na pismo Starosty Powiatu [...] w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej w kwestii skargi kasacyjnej od postanowienia