Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

II SA/Ke 580/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-09-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy umorzenia zadłużenia z tytułu pożyczki

III SA/Lu 540/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku, w zakresie skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Lublinie , sygn. akt III SA/Lu 540/07

IV SA/Po 287/05 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-11-18

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego

IV SA/Po 73/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-07-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego w sprawie 4/II SA/Po 1723/03

IV SA/Wr 467/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-04-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia wskutek skargi kasacyjnej skarżącego od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt IV SA/Wr 467/07

III SA/Kr 963/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-27

Skarga o wznowienie postępowania sadowego

IV SA/Po 857/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-04-22

Sprawa ze skargi na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie statusu bezrobotnego

III SA/Gd 212/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-12-17

Sprawa ze skargi A. D. na pismo Wojewody w przedmiocie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w G.

III SA/Gd 493/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zasiłku przedemerytalnego