Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 642 Skargi na akty prawa miejscowego wojewodów i organów administracji niezespolonej oraz na niewykonywanie przez nich czynności nakazanych prawem wnoszone w trybie art. 44 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy o adm. rządowej w województwie X

II SA/Ol 960/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-01-11

Sprawa ze skargi D. i M. B. na rozporządzenie Nr '[...]' Wojewody w przedmiocie '[...]' Parku Krajobrazowego