Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

VII SA/Wa 1186/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-11

Sprawa ze skargi K. M. na niewykonanie wyroku w przedmiocie : nakazu rozbiórki ogrodzenia

II SA/Bk 20/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-01-14

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody P. w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę.

I SA/Wa 537/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-21

Sprawa ze skargi kasacyjnej Wojewody [...] od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi B. S. w przedmiocie wymierzenia Wojewodzie [...] grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 109/08

II OZ 355/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność organu po wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie , II SA/Kr 2239/02 uchylającym decyzję administracyjną

II SA/Bk 20/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-06-27

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody Podlaskiego w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę.