Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

III SAB/Łd 55/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ł. oraz policjanta w przedmiocie czynu zabronionego

I OZ 286/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-24

Zażalenie od postanowienia WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi J.S.

II SA/Ol 129/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-05-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie skargi na działalność Burmistrza Miasta na skutek skargi kasacyjnej skarżącej od postanowienia odrzucającego skargę

II SA/Op 241/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-02-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie zwrotu wniosku w sprawie rekompensaty za pozbawienie prawa własności nieruchomości na skutek skargi kasacyjnej W. L. od wyroku WSA w Opolu , sygn. akt II SA/Op 241/14

III SA/Łd 1042/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-31

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi S.J. na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

IV SA/Wr 539/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-01-15

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA we W. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SO/Sz 2/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-06-16

Skarga o wznowienie postępowania sądowego w sprawie o sygn. akt II SO/Sz 8/14 dotyczącej wniosku J. C. o wyłączenie sędziów WSA w Szczecinie

II SA/Rz 1258/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-06-16

Skarga kasacyjna na postanowienie [.] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w [.] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

III SAB/Łd 5/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-12

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie o sygn. akt III SAB/Łd 5/15 w sprawie ze skargi Z.S. na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ł. w przedmiocie korespondencji
1   Następne >   +2   5