Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Ol 751/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-10-23

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie niedopuszczalności odwołania w sprawie stanu sanitarno

II SA/Op 241/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-02-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie zwrotu wniosku w sprawie rekompensaty za pozbawienie prawa własności nieruchomości na skutek skargi kasacyjnej W. L. od wyroku WSA w Opolu , sygn. akt II SA/Op 241/14

II SA/Go 507/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-11-19

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Gorzowie Wlkp. w przedmiocie braku właściwości rzeczowej

IV SA/Wr 539/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-01-15

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA we W. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

III SA/Kr 74/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-03-22

Skarga Z. Ś. na postanowienie SKO w przedmiocie zwrotu podania skargi kasacyjnej Z. Ś. od postanowienia WSA w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 74/12

VII SA/Wa 1428/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-08

Skarga H. P. na postanowienie SKO w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Ol 577/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-03-02

Sprawa ze skargi kasacyjnej M. i R. G. od wyroku WSA w Olsztynie w przedmiocie zwrotu podania w sprawie wykupu zdewastowanej nieruchomości, wypłacenia odszkodowania, wykonania rowu, zakazania odprowadzania nieczystości

III SA/Kr 71/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-03-22

Skarga Z. Ś. na pismo SKO nr [...] skargi kasacyjnej Z. Ś. od postanowienia WSA w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 71/12
1   Następne >   +2   6