Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

III SA/Wr 225/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-02-09

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w L. w przedmiocie ustalenia kwoty dotacji przypadającej do zwrotu do budżetu Gminy P.,

I SA/Sz 104/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-09-25

Sprawa ze skargi M.T. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Szczecinie o sygn. akt I SA/Sz 577/11

V SA/Wa 438/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-19

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w W. w przedmiocie odmowy uznania zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

V SA/Wa 1067/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-05

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w W. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I SA/Bd 164/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-09-03

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w T. w przedmiocie zarzutów zgłoszonych w sprawie postępowania egzekucyjnego

V SA/Wa 2579/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I SA/Sz 256/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-01-02

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO z 11 grudnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie uchybienia terminowi do wniesienia zażalenia