Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Gd 1636/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-04-25

Sprawa ze skargi P. D. na czynność Starosty w przedmiocie opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne

I SA/Lu 992/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-03-15

Sprawa ze skargi A. B. na akt Starosty Z. w przedmiocie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

V SA/Wa 370/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-05

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi R. G. i A. W. na czynność Starosty Powiatu Ż. w przedmiocie przyznania dotacji w zaniżonej wysokości