Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SA/Łd 743/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-06-10

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji orzekającej o odmowie umorzenia należności z tytułu przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej