Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Warszawie X

V SA/Wa 3108/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zwrotu dofinansowania ze środków unijnych