Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 658 Bezczynność X

IV SAB/Wr 319/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-07

Skarga kasacyjna na bezczynność SKO w W. w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego,

II SAB/Po 67/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-02-12

Skarga kasacyjna na bezczynność SKO w P. w przedmiocie wydania postanowienia sygnalizacyjnego;

II SAB/Ol 26/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-04-23

Skarga kasacyjna na bezczynność SKO i przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie warunków zabudowy

IV SAB/Wr 318/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-07

Skarga kasacyjna na bezczynność SKO w W. w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego,

IV SAB/Wr 317/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-07-02

Skarga kasacyjna na bezczynność SKO w W. w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego

IV SAB/Wr 16/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-09-30

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego

I SAB/Wa 222/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-16

Skarga kasacyjna na bezczynność SKO w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

IV SAB/Wr 321/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-13

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego
1   Następne >   2