Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 810/19 - Postanowienie NSA z 2019-09-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy