Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

III SAB/Kr 3/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-05-19

Sprawa ze skargi Z. Ś. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze

II SAB/Ol 95/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-04-17

Skarga o stwierdzenie nieważności postanowienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia '[...]'

IV SAB/Wa 214/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-07

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków

II SAB/Ol 90/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-04-10

Skarga kasacyjna od postanowienia w sprawie ze skargi A. Z. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie samowoli budowlanej

II SAB/Wr 101/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-15

Sprawa ze skargi T. O. na przewlekłość postępowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie ścianki działowej wybudowanej na korytarzu w budynku wielorodzinnym

II SAB/Ol 49/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-04-20

Skarga kasacyjna od postanowienia w sprawie ze skargi A. Z. na przewlekłość Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w rozpatrzeniu wniosku o uzupełnienie postanowienia

III SAB/Kr 93/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-05-29

Sprawa ze skargi Z. Ś. na przewlekłość postępowania przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym

III SAB/Kr 4/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-05-11

Sprawa ze skargi W. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Gminy i Miasta w przedmiocie wymeldowania

II SAB/Wr 101/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-16

Sprawa ze skargi T. O. na przewlekłość postępowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie ścianki działowej wybudowanej na korytarzu w budynku wielorodzinnym

I SAB/Sz 13/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-06-29

Sprawa ze skargi T W - syndyka masy upadłości I- Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S w upadłości likwidacyjnej na przewlekłość postępowania Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie w przedmiocie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za marzec 2013 roku w sprawie podatku od towarów i usług
1   Następne >   3