Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SAB/Op 2/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-05-20

Sprawa ze skargi K. P. na przewlekłość postępowania SKO w Opolu w przedmiocie rozpoznania odwołania w sprawie wydania wtórnika prawa jazdy