Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

IV SAB/Wa 214/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-07

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków

I OZ 693/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi A.S. i J.S. na przewlekłość postępowania Starosty Łódzkiego Wschodniego w przedmiocie wypłaty odszkodowania

II SAB/Lu 119/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-05-28

Sprawa ze skargi T. K. na przewlekłość Starosty w sprawie o udzielenie pozwolenia na budowę; w zakresie skargi kasacyjnej , sygn. akt II SAB/Lu 119/12

II SAB/Wr 97/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-12-18

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi M.G. na przewlekłość postępowania Starosty G. w przedmiocie postępowania spadkowego

II SAB/Wr 7/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-08-16

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi B.W., E.M., W.L., M.B., I.L.-P. na przewlekłość postępowania administracyjnego Starosty Powiatu W. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości

I OZ 1289/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-17

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi B. W., E. M., W. L., M. B., I. L.-P. na przewlekłość postępowania administracyjnego Starosty Powiatu Wrocławskiego w przedmiocie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości

III SAB/Łd 5/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-03-03

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Łodzi w sprawie skargi S P na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę [...] w przedmiocie wniosku o zawieszenie w czynnościach wykonywania zawodu

II SAB/Bk 26/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-01-24

Skarga kasacyjna na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę Powiatu B. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SAB/Bk 25/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-03-21

Skarga kasacyjna na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę Powiatu B. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SAB/Rz 63/19 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2020-02-26

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Rzeszowie w przedmiocie wydania decyzji