Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 442/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-01

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody L. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego