Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

III SA/Gl 1686/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-03-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie podatku akcyzowego (pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku złożonego przez radcę prawnego w sprawie sporządzenia i wydania kserokopii 'pisma' oraz 'notatki')

I SA/Lu 73/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-03-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej

I SA/Sz 59/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-03-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku akcyzowego za czerwiec 2007 r.

II SA/Bk 110/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-03-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie obciążenia kosztami badania sprawdzającego automatu

I SA/Lu 72/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-03-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej

III SA/Gl 239/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie podatku akcyzowego

I GSK 189/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-06

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w G. w przedmiocie podatku akcyzowego

III SA/Gl 1997/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-03-01

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie weryfikacji zgłoszenia celnego co do klasyfikacji taryfowej towaru, podatku od towarów i usług

I SA/Sz 63/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku akcyzowego za październik 2007 r.

I SA/Sz 60/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-03-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku akcyzowego za lipiec 2007 r.
1   Następne >   +2   +5   7