Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X

II SA/Rz 310/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza [...] w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia

II SAB/Rz 17/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-06-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy i Miasta w przedmiocie wynajmu kabiny ustępowej ogólnodostępnej

II SAB/Rz 16/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-06-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy i Miasta w przedmiocie rezerwacji powierzchni piwnicy

II SAB/Rz 30/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-09-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy [...] w przedmiocie wniosku o umorzenie należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej

II SAB/Rz 21/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-05-21

Skarga Stowarzyszenia [...] na bezczynność Burmistrza Miasta [...] w przedmiocie udzielenia informacji publicznej,

II SAB/Rz 107/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-12-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza [...] w sprawie udzielenia informacji publicznej -

II SAB/Rz 23/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-08-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy i Miasta w przedmiocie zmiany wystroju pomnika

II SAB/Rz 48/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-02-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy [...] w sprawie dotyczącej utwardzenia drogi gminnej -

II SA/Rz 216/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-03-07

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Miasta [...] w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości

II SA/Rz 488/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Miasta P. w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych
1   Następne >   +2   5