Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

IV SA/Wa 477/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SAB/Wa 99/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie nierozpatrzenia odwołania

IV SAB/Wa 27/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania odwołania

IV SA/Wa 479/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SAB/Wa 13/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 617/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-04

Sprawa ze skargi K. M., E. J., L. S. i D. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy

I SA/Wa 2812/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SAB/Wa 111/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-18

Sprawa ze skargi T. S. na przewlekłe prowadzenie przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju postępowania administracyjnego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

VII SA/Wa 431/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-24

Sprawa ze skargi J. G. w przedmiocie naruszenia przepisów prawa w zawiadomieniu o sposobie załatwienia skargi , znak: [...] przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju

IV SA/Wa 715/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-30

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej
1   Następne >   2