Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

I OZ 728/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania dyscyplinarnego

I OSK 1538/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-01

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wniosku

II SAB/Wa 298/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-08-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

I SA/Wa 1361/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-08-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

II SA/Wa 1260/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Służby Ochrony Państwa w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

II SA/Wa 1482/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-08-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów

I SAB/Wa 88/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-08-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SAB/Wa 263/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-08-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Służby Ochrony Państwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie skierowania do [...] Rejonowej Komisji Lekarskiej MSWiA

II SAB/Wa 186/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-08-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Służby Ochrony Państwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie skierowania do [...] Rejonowej Komisji Lekarskiej MSWiA

II SAB/Wa 471/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-08-30

Sprawa ze skargi R. J. na przewlekłe prowadzenie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji postępowania w przedmiocie rozpatrzenia wniosku skarżącego z 29 lipca 2017 r. o wyłączenie stosowania przepisów ustawy
1   Następne >   2