Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Warszawie X
  • Skarżony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej X

IV SA/Wa 715/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-30

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

VII SA/Wa 585/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej