Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Warszawie X
  • Skarżony Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia X

VI SA/Wa 1114/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie umowy

VI SA/Wa 281/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z [...] listopada 2014 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 4036/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy o świadczenie usług

VI SA/Wa 2818/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 2888/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

VI SA/Wa 215/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia istnienia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wykonywania umów zlecenia

VI SA/Wa 1672/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 2192/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu

VI SA/Wa 4277/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu

VI SA/Wa 2673/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym
1   Następne >   2