Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Rada Miasta X

II SA/Kr 1576/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-12-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 'Lubomirskiego-Beliny Prażmowskiego'

II SA/Kr 371/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-04-26

Sprawa ze skargi J. Z. i I. Z. na opinię Komisji Mienia i Przedsiębiorczości Rady Miasta K. w przedmiocie sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowy...

III SA/Kr 357/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-05-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

III SA/Kr 1339/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-05-23

Sprawa ze skargi P. Ś. na § 8 ust 1 pkt 7 uchwały Rady Miasta w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

III SA/Kr 729/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-09-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie skargi na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

II SA/Kr 1130/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-09-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowiska Krynica

III SA/Kr 1338/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-02-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

II SA/Kr 348/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-01-10

Sprawa ze skargi M. G. na niewykonanie wyroku w sprawie o sygnaturze akt IISA/Kr 1375/04 przez Radę Miasta Gorlice

III SAB/Kr 65/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-01-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miasta w przedmiocie podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu radnego

III SA/Kr 1202/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-02-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie zadań Burmistrza Miasta i Gminy
1   Następne >   3