Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol

II SA/Po 23/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-06-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie zawieszenia postępowania

II SA/Gl 568/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-07-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji w sprawie wymeldowania

II SA/Rz 1012/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zwrotu nieruchomości i zwrotu odszkodowania

II SAB/Ol 17/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-03-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie rozpoznania skargi z dnia '[...]' na działalność Rady Miejskiej

IV SA/Po 20/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-02-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody W. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SAB/Sz 1/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-02-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

III SA/Wr 380/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-09-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

II SAB/Gd 41/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie doręczenia decyzji dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

III SA/Lu 97/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie uchylenia decyzji o odmowie przyznania osobie bezrobotnej zwrotnej pomocy państwa w spłacie kredytu mieszkaniowego

III SA/Wr 504/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-11-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
1   Następne >   +2   +5   +10   100