Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol

II OZ 88/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] , nr [...] w przedmiocie wymeldowania

II SA/Po 1158/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie wymeldowania;

II SA/Po 1035/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-01-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania;

VIII SA/Wa 34/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania za przejecie nieruchomości

II SA/Rz 26/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-02-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I SAB/Wa 838/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia

II SA/Bk 118/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II OZ 49/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Wr 749/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-01-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Bk 769/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-02-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody P. w przedmiocie uchylenie postanowienia wyjaśniającego wątpliwości co do postanowienia w sprawie pozwolenia na budowę i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia
1   Następne >   +2   +5   +10   98