Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

II OZ 88/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] , nr [...] w przedmiocie wymeldowania

II SA/Po 1158/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie wymeldowania;

II SA/Rz 26/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-02-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Bk 769/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-02-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody P. w przedmiocie uchylenie postanowienia wyjaśniającego wątpliwości co do postanowienia w sprawie pozwolenia na budowę i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia

I OZ 145/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Ł. , Nr [...] w przedmiocie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z remontem sieci kanalizacyjnej

IV SA/Gl 57/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranego świadczenia

VIII SA/Wa 20/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

VIII SA/Wa 203/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II OZ 127/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach z 29 grudnia 2015 r., sygn. akt II SA/Ke 1010/15 o odrzuceniu skargi K. L. na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego z [...] września 2015 r. nr [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II SA/Po 1147/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty pod drogę;
1   Następne >   +2   +5   9