Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Gl 1273/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-09-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania

IV SA/Gl 789/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej

IV SA/Gl 818/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-09-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej

IV SA/Gl 746/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-09-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odroczenia terminu płatności rat zadłużenia z tytułu środków przyznanych na podjęcie działalności gospodarczej