Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

I OZ 1310/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

II SA/Wr 493/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-11-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

II SA/Rz 1207/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-11-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Gd 972/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-11-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie sprostowania aktu urodzenia

II SA/Bd 1163/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-11-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego

II SA/Bk 472/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie uchylenia decyzji we wznowionym postępowaniu oraz zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę

II SA/Lu 1076/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru budowy

I OZ 1153/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie ograniczenia korzystania z nieruchomości

I OZ 1403/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi M. M. o wznowienie postępowania sądowego zakończ...

I OZ 1402/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi M. M. na ...
1   Następne >   +2   +5   7